Proiectul de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică
Proiecte curente

Proiectul de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică

Beneficiarii Proiectului SACET sunt: Populația Chișinăului, la general, prin: (i) Creșterea eficienței sectorului de termoficare, și (ii) Sporirea fiabilității serviciilor de termoficare. Părțile implicate în sectorul de termoficare ... Citește mai mult >>
Interconectarea electrică între Moldova și România, Faza 1
Proiecte curente

Interconectarea electrică între Moldova și România, Faza 1

Beneficiari: Ministerul Economiei și Infrastructurii, Beneficiar final – ÎS Moldelectrica. Finanțare: Costurile de pregătire a proiectului – mijloace din Grant al Fondului multi-donator Europa și Asia Centrală pentru dezvoltar... Citește mai mult >>
Conducta de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din Romania cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova
Proiecte curente

Conducta de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din Romania cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova

Din punct de vedere istoric, rețelele de transport gaze naturale din Republica Moldova (RM) au făcut parte din rețeaua comună a fostei Uniuni Sovietice. Piața acesteia a stabilit un număr limitat de surse de aprovizionare, cu infrastructură î... Citește mai mult >>
Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova pe direcția Iași-Ungheni
Proiecte finalizate

Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova pe direcția Iași-Ungheni

Beneficiari: Parteneri – Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM, Partener Lider), România, și Ministerul Economiei al Republicii Moldova (Partener), Beneficiar final în Moldova - ÎS Vestmoldtransgaz. Finanțare: ... Citește mai mult >>
Proiectul pentru Promovarea Reformelor și Sporirea Eficienței în Sectorul Energetic din Moldova (ESREI)
Proiecte finalizate

Proiectul pentru Promovarea Reformelor și Sporirea Eficienței în Sectorul Energetic din Moldova (ESREI)

Beneficiari: Guvernul Republicii Moldova. Finanțare: Grant al Guvernului Suediei (echivalent 1.767.147 euro) prin Fondul Trust Banca Mondială/ ASDI.  Perioada de implementare: 2010-2015 Obiectivele principale: Asistență Guvernului Republic... Citește mai mult >>
Elaborarea Studiului de fezabilitate în vederea conexiunii sincrone a sistemelor energetice ale Ucrainei și Moldovei la Sistemul continental European ENTSO-E
Proiecte finalizate

Elaborarea Studiului de fezabilitate în vederea conexiunii sincrone a sistemelor energetice ale Ucrainei și Moldovei la Sistemul continental European ENTSO-E

Beneficiari: Parteneri – Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova (MEI), Partener Lider; Ministerul Economiei din România (Partener 1); Ministerul Energeticii și Industriei Miniere al Ucrainei, (Partener 2). Fin... Citește mai mult >>
Proiectul Energetic II
Proiecte finalizate

Proiectul Energetic II

Beneficiari: Moldelectrica, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Administrația Publică Locală (câteva centre raionale). Finanțare: două credite AID (echivalent 38.5 milioane dolari SUA și 10.71 milioane dolari SUA), contribuție loc... Citește mai mult >>
Proiectul Energetic I
Proiecte finalizate

Proiectul Energetic I

Beneficiari: Moldovagaz și CET-2 Finanțare: 10 mil. USD Împrumut BIRD  Perioada de implementare: 1997-2001 Componente principale: Partea A: Modernizarea CET 2 Chișinău No. 2; Partea B: Reparația Punctelor Distribuție Ga... Citește mai mult >>