06 Decembrie 2023

AUDITUL SITUAȚIILOR FINANCIARE ALE TERMOELECTRICA S.A., LA 31 DECEMBRIE 2022

AL DOILEA PROIECT DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATĂ CU ENERGIE TERMICĂ DIN CHIȘINĂU (PIESACET-2) Citește mai mult >>
06 Decembrie 2023

AUDITUL SITUAȚIILOR FINANCIARE ALE ÎS MOLDELECTRICA, LA 31 DECEMBRIE 2022

Proiectul de Dezvoltare a Sectorului Electroenergetic Citește mai mult >>
23 Septembrie 2022

Auditul situațiilor financiare ale Termoelectrica S.A. pentru anul 2021

Auditul situațiilor financiare consolidate și individuale ale Termoelectrica S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.   /raportul-auditorului-2021-termoelectrica-sa.pdf Citește mai mult >>
23 Septembrie 2022

Auditul situațiilor financiare ale ÎS Moldelectrica, la 31 decembrie 2021

/raportul-de-audit-2021-is-moldelectrica.pdf Citește mai mult >>

Sustainable Transition Through Energy Efficiency in Moldova Project (STEEM) under Phase 1 of the Multiphase Programmatic Approach (MPA) of the Scaling-Up Energy in Europe and Central Asia Program
(P500560)

Proiectul Tranziția Sustenabilă către Eficiență Energetică în Moldova (STEEM) - Faza 1 a Programului de Abordare Programatică Multifazică (MPA) Dezvoltarea Eficienței Energetice în Europa și Asia Centrală
(P500560)

TRANZIȚIE SUSTENABILĂ CĂTRE EFICIENȚA ENERGETICĂ ÎN MOLDOVA (STEEM). PLANUL DE ANAGAJAMENT DE MEDIU ȘI SOCIAL (PAMS/ESCP) 

TRANZIȚIE SUSTENABILĂ CĂTRE EFICIENȚA ENERGETICĂ ÎN MOLDOVA (STEEM). PLANUL DE IMPLICARE A PĂRȚILOR INTERESATE

TRANZIȚIA SUSTENABILĂ CĂTRE EFICIENȚA ENERGETICĂ ÎN (STEEM). CADRUL DE MANAGEMENT DE MEDIU ȘI SOCIAL 

SUSTAINABLE TRANSITION TO THE ENERGY EFFICIENCY IN MOLDOVA (STEEM). ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK (ESMF)

SUSTAINABLE TRANSITION THROUGH ENERGY EFFICIENCY IN MOLDOVA (STEEM). Draft STAKEHOLDERS ENGAGEMENT PLAN (SEP)

Sustainable Transition Through Energy Efficiency in Moldova (STEEM). Draft ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN (ESCP) 

 

Planul de acțiuni privind strămutarea: Proiectul de dezvoltare a sistemului electroenergetic din Moldova (Construcția LEA Vulcănești-Chișinău)

Resettlement Action Plan: Power System Development Project (Construction of a new Vulcanesti-Chisinau 400 kV OHTL)

 

PDSE - Certificat de descărcare de sarcină arheologică nr. 3 din 31 octombrie 2022

PIESACET 2 - Decizia evaluării pealabile a impactului asupra mediului a axtivității planificate 

Revizuirea Deciziei nr.10 privind efectuarea EES pentru SACET 2 8_441_2022 DIN 19.10.2022

Dare de seama privind realizarea achizițiilor de valoare mica pentru anul 2022

Dare de seama privind realizarea achizițiilor de valoare mica pentru anul 2021

Dare de seama privind realizarea achizițiilor de valoare mica pentru anul 2020

Dare de seama privind realizarea achizițiilor de valoare mica pentru anul 2019