30 Iulie 2021
Raportul de audit al situatiilor financiare cu destinatie speciala ale Proiectului SACET

”Proiectul de Îmbunătățire a Eficieneței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică”

Împrumut Nr. 8451-MD

Raportul asupra Situațiilor financiare cu destinație specială 

 

Termoelectric S.A.

Situații financiare ale Termoelectrica S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020