23 Septembrie 2022
Cel de-al doilea Proiect de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (PIESACET2)

Auditul situațiilor financiare consolidate și individuale ale Termoelectrica S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

 

/raportul-auditorului-2021-termoelectrica-sa.pdf