04 Mai 2022
Studiul privind optimizarea Sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din Chișinău

Raportul prezintă constatările “Studiului privind optimizarea Sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din Chișinău”, finanțat de Guvernul Suediei prin intermediul Programului de Asistență pentru Managementul în Sectorul Energetic (ESMAP) împreună cu Banca Mondială, Practici Globale în domeniul Energiei și Extractivelor, elaborat la etapa de pregătire a celui de-al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din Chișinău (PIESACET-2).

Raportul a fost prezentat în cadrul atelierului de lucru din 11 octombrie 2019, în cadrul căruia reprezentanți ai Ministerul Economiei și Infrastructurii, SA Termoelectrica, ai altor actori din Republica Moldova și parteneri de dezvoltare, au împărtășit viziunile, au discutat constatările și recomandările Studiului și au oferit comentarii și propuneri. Studiul a fost revizuit luând în considerație comentariile din cadrul atelierului de lucru.

Raportul poate fi descărcat la următoarele linkuri: