24 April 2024

Link video: https://youtu.be/7n00OaCha50

 

Lucrările de construcție a liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești-Chișinău au fost declarate ca fiind de utilitate publică de interes național. Din momentul aprobării HG 1037/2023, terenurile necesare pentru construcția liniei au fost expropriate, fiind inițiată o procedură specială în acest sens.

Prin urmare, toate terenurile au fost identificate și evaluate, iar la începutul lunii aprilie, proprietarii au început a primi propunerile de expropriere. Din acest moment, în paralel cu expedierea către proprietari a propunerilor, la Posta Moldovei pe numele fiecărei persoane au fost consemnate sumele aferente despăgubirilor.

Pentru început trebuie să explicăm că sunt două tipuri de expropriere: exproprierea permanentă a dreptului de proprietate și exproprierea temporară a dreptului de folosință. Terenurile expropriate permanente sunt destinate construcției pilonilor și vor fi transmise în proprietatea statului, iar terenurile expropriate temporar vor fi necesare doar pe durata lucrărilor de construcție, inclusiv de întindere a conductoarelor între piloni, care ulterior rămân în proprietatea persoanei.

Calculul despăgubirii este estimat la prețul de piață, dar nu mai mic decât prețul normativ. Prin urmare, proprietarii terenurilor vor primi indiferent de caz, suma cea mai mare prevăzută. Evaluarea terenurilor cât și a culturilor este realizată de către Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului prin intermediul evaluatorilor certificați.

Propunerile de expropriere care sunt primite includ suma despăgubirii, informația privind calculul sumei, date de identificare a terenului și o cerere model care urmează a fi transmisă către Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE) la adresa: str. Alecu Russo 1, bloc A1, of. 163, MD-2068, Chişinău.

După recepționarea propunerilor de expropriere, proprietarii urmează să completeze cererea anexată, să atașeze documentele confirmative a dreptului de proprietate sau de folosință și să le expedieze către UCIPE pe adresa Chișinău, str. Alecu Russo 1, bloc A1, et. 16. După procesarea cererii, sumele pentru despăgubire vor fi disponibile în termen de 60 de zile.