10 iunie 2024
Misiunea Băncii Mondiale a apreciat progresul implementării Proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic din Moldova

Progresul implementării Proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic din Moldova (PDSE) a fost apreciat în cadrul unei misiuni a Băncii Mondiale, aflate la Chișinău, în perioada 3-7 iunie curent. Agenda a cuprins un șir de ședințe de lucru și vizite în teritoriu, inclusiv pe șantierul de construcție a liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău și depozitul de materiale.

Principalele subiecte de discuție au vizat unele aspecte tehnice ale proiectului, aspecte de mediu și sociale, precum și procesul de implementare a planului de acțiuni privind exproprierea terenurilor în raport cu construcția liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău.

În context, specialiștii din cadrul Băncii Mondiale, au apreciat activitatea complexă desfășurată de către Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii (UCIPE), în colaborare cu autoritățile publice locale, comitetele de monitorizare a impactului social și contractorul în asigurarea tuturor cerințelor legate de aspectele de mediu și social.

Totodată, directorul UCIPE, Ruslan Surugiu, a subliniat că suportul oferit de Banca Mondială în proiectele de infrastructură energetică este foarte important, în special în această perioadă când Guvernul Republicii Moldova depune eforturi pentru asigurarea securității energetice a statului, inclusiv prin diversificarea surselor de asigurare cu energie.

Proiectul de dezvoltare a sistemului electroenergetic din Republica Moldova are drept obiectiv construcția liniei electrice aeriene de înaltă tensiune pe direcția Vulcănești-Chișinău, modernizarea/extinderea a două substații electrice, precum și fortificarea sistemului de dispecerat și contorizare a energiei electrice. Valoarea acestuia este de  în valoare de 61 mln Euro, finanțați de Asociația Internațională pentru Dezvoltare - IDA (Grupul Băncii Mondiale).