19 Martie 2024
Un nou lot de echipamente pentru construcția Stației Electrice Chișinău livrate în Republica Moldova

Un nou lot de echipamente moderne necesare pentru modernizarea Stației Electrice Chișinău din cadrul ÎS Moldelectrica a fost livrat cu succes în Republica Moldova și depozitat la locația de stocare a contractorului. Este vorba de peste 20 de camioane cu o greutate totală sumară de peste 600 de tone, precum și încă două autotransformatoare monofazate (în total fiind 4).

O parte din echipament a fost livrat în condiții speciale, cu mijloace de transport agabaritic și cu escortă de poliție. Potrivit directorului UCIPE, Ruslan Surugiu, livrarea echipamentelor necesare va continua cu alte loturi, iar lucrările de construcție pentru modernizarea stației electrice sunt planificate pentru perioada apropiată.

Modernizarea stației se efectuează în contextul dezvoltării sectorului energetic din Republica Moldova. Aceasta va permite racordarea liniei electrice de 400 kV Vulcănești – Chișinău la rețele electrice conectate la Stația Electrică Chișinău și este necesară pentru asigurarea transporturilor transfrontaliere de energie dintre Republica Moldova și România.

Astfel, se va spori capacitatea de alimentare cu energie electrică a nodului de consum din zona centrală a țarii și se va asigura gradul de funcționare sigură și fiabilă a întregului sistem electroenergetic al Republicii Moldova.

Pachetul investițional este parte a Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic și prevede:

  • o nouă celulă de 330 kV conectată la noile autotransformatoare de 400/330/35 kV extinderea instalației existente de 330 kV;
  • o nouă celulă de 400 kV pentru LEA Vulcănești-Chișinău;
  • 4 autotransformatoare de 400/330/35 kV.

Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic se încadrează în măsurile prioritare ale Guvernului și Ministerul Energiei al Republicii Moldova, orientate spre asigurarea securității energetice a țării.