21 Ianuarie 2021
Lucrările necesare pentru construcția unei stații de conversie Back-to-Back (BtB) la Vulcănești și a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV pe direcția Vulcănești–Chișinău ar putea fi declarate de utilitate publică de interes național
Aprobarea instituirii Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene și construcția stației Back-to-Back Vulcănești

Cabinetul de miniștri a hotărât, în ședința din 20 ianuarie curent, aprobarea instituirii Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene și construcția unei stații Back-to-Back Vulcănești în cadrul Proiectului de interconectare a rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, Faza I.

Construcția unei stații Back-to-Back (BtB) la Vulcănești și a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV pe direcția Vulcănești–Chișinău cu o lungime de aproximativ 158 km în cadrul Proiectului menționat, reprezintă un pas important pentru țara noastră în direcția integrării Republicii Moldova în piața europeană unică de energie electrică prin interconectarea asincronă a rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România.

Aceasta va duce la sporirea capacității, îmbunătățirea fiabilității sistemului de transport a energiei electrice în Republica Moldova, precum și creșterea gradului de securitate energetică a țării prin diversificarea surselor de aprovizionare cu energie electrică.

Astfel, luând în considerare importanța lucrărilor ce urmează a fi executate, Comisia de cercetare prealabilă va fi creată de Guvern și din ea vor face parte câte un reprezentant al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenției Relații Funciare și Cadastru, Ministerului Finanțelor, precum și președinții de raioane și primarii localităților pe a cărei rază teritorială se vor desfășura lucrările Proiectului.

Cercetarea prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național urmează a fi realizată pentru stația BtB Vulcănești și LEA 400 kV care va traversa teritoriul a 35 localități, inclusiv UTA Găgăuzia și mun. Chișinău. De asemenea, în cadrul Proiectului se preconizează modernizarea/extinderea stațiilor electrice Chișinău 330 kV și Vulcănești 400 kV.

În cazul care Comisia de cercetare prealabilă va constata că lucrările pentru construcția stației BtB Vulcănești și LEA 400 kV răspund obiectivelor și interesului societăți, și drept urmare sunt de utilitate publică de interes național, atunci se vor întreprinde măsurile necesare prevăzute de legislația națională pentru inițierea procesului de expropriere a terenurilor necesare pentru construcția acestor obiective.

La etapa actuală Unitatea de Impelementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Energeticii desfășoară procedura de achiziție a serviciilor de construcție a liniei electrice aeriene 400 kV și pentru extinderea stației electrice Chișinău 330 kV. În curând va fi lansată licitația pentru construcția stației Back-to-Back.

Prin urmare, se preconizează că lucrările Proiectului vor demara la sfârșitul anului curent.

Suma totală a finanțării Proiectului constituie circa 260 milioane de Euro, dintre care 80 milioane de Euro – împrumut oferit de BERD, 80 milioane de Euro - finanțare oferită de BEI, 61 milioane de Euro - împrumuturi oferite de Asociația Internațională de Dezvoltare (AID) și un grant în valoare de 39,9 milioane Euro oferit de BERD.