Proiectul Energetic II

Beneficiari: Moldelectrica, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Administrația Publică Locală (câteva centre raionale).

Finanțare: două credite AID (echivalent 38.5 milioane dolari SUA și 10.71 milioane dolari SUA), contribuție locală, fonduri de la alți donatori. 

Perioada de implementare: 2004-2012

Obiectivele principale:

  • îmbunătățirea securității și fiabilității sistemului de transmitere a energiei electrice și a pieței en-gros a energiei electrice și, ca urmare, facilitarea funcționării comerciale neobstrucționate a sistemului energetic, atât pe plan intern, cât și pe plan internațional;
  • îmbunătățirea disponibilității, calității și eficienței încălzirii în clădirile publice prioritare selectate (școli, spitale și clădiri rezidențiale pentru persoane cu dizabilități și alte grupuri vulnerabile).

Componentele principale:

  • Partea A. Electricitate (contorizare, echipament pentru transformatoare de măsurare, dispecerat și telecomunicații, echipament pentru substații, echipament și materiale pentru liniile de transmisie). 
  • Partea  B. Încălzire (proiect pilot (Ungheni), încălzire (obiecte în 15 raioane, obiecte ale Ministerului Sănătății), eficiență energetică/reabilitarea clădirilor (2 raioane).
  • Partea C: Asistență tehnică pentru componentele A și B, managementul mediului, reforme în sector.
  • Partea D: Modernizarea sistemelor de contabilitate și facturare și a sistemelor de management financiar la CET-2 și Moldovagaz. 
  • Activități complementare: ASDI a finanțat reabilitarea sistemelor de încălzire la internatele din Hînceşti, Cupcini, Telenești (Program suport energetic), Centrul FTIZIOPneumologic de reabilitare pentru copii Tîrnova (Project EE); activități finanțate din Fondul de Trust (ESREI Project) la Departamentul de pediatrie al Centrului mamei și copilului (9 blocuri). 

Proiectul Energetic II a fost evaluat ca un succes și a fost anunțat în 2009 între câștigătorii concursului Băncii Mondiale "Europa și Asia Centrală. Îmbunătățirea vieții popoarelor" (WB contest “ECA. Improving Peoples’ Lives”).

Prin reabilitarea și modernizarea sistemului de contorizare a energiei electrice, a sistemelor de dispecerat și telecomunicații din Componenta Electricitate, precum și prin implementarea unor sisteme de alimentare cu energie termică moderne, eficiente și ecologice în cadrul Componentei Încălzire într-o serie de instituții sociale din întreaga țară, proiectul a îmbunătățit fiabilitatea aprovizionării cu energie electrică și cu energie termică pentru consumatori, creșterea eficienței consumului și, în mod corespunzător, a contribuit la consolidarea securității energetice a țării, creând un cadru adecvat de infrastructură pentru îmbunătățiri în domenii prioritare precum sănătatea publică, procesul educațional, standardele de viață ale populației țării.

În cadrul Componentei Electricitate, proiectul a contribuit la îmbunătățirea performanței generale a Moldelectrica. S-au redus pierderile tehnice și non-tehnice, precum și ratele de întrerupere a liniilor de transmisie și substațiilor. Nu au existat cazuri de energie neservită începând cu 2005. Reabilitarea sistemului de transport a contribuit la o alimentare mai fiabilă. În cadrul Componentei Încălzire, pentru 252 clădiri/69 instituții sociale (în majoritate instituții medicale și educaționale de nivel local și național) și 43 clădiri rezidențiale a fost asigurată furnizarea sigură și fiabilă a căldurii și apei calde menajere pe parcursul întregului an, acest lucru aducând beneficii economice, tehnice, sociale și de mediu pentru beneficiarii individuali și instituționali implicați.

Evaluarea ecologică realizată în contextul pregătirii Proiectului Energetic II a indicat faptul că nici un impact negativ semnificativ asupra mediului nu ar rezulta din punerea în aplicare a upgrade-urilor propuse ale sistemului de electricitate. Cu toate acestea, studiul adițional privind prezența Compușilor Bifenili (BPC) a concluzionat că o problemă importantă de mediu asociată cu stațiile în aer liber este prezența de BPC-uri în condensatoare. Deoarece reînnoirea condensatoarelor vechi nu a fost prevăzută în cadrul proiectului, au fost incluse măsuri pentru securizarea terenurilor cu condensatoare, care pot conține BPC-uri, furnizând containere cu încuietoare pentru scurgeri din cutiile condensatoarelor la Vulcănești și alte substații unde existau cutii cu condensatoare. 

Activitățile Planului de Management al Mediului (PMM) cu privire la BPC-uri au fost implementate pe deplin și chiar mai mult, completate cu o serie de activități suplimentare, inclusiv eliminarea finală a tuturor BPC cunoscuți din condensatoare contaminate (aproximativ 19000 de condensatoare cu un total 1300 tone greutate), îmbunătățirea gestionării BPC-urilor, cadrul de reglementare și consolidarea capacităților instituționale, activități care nu erau specificate în PMM.

În ceea ce privește Componenta Încălzire, subproiectele propuse au fost implementate în mare măsură, după cum a prescris PMM. În special, toate cazanele nou construite asigură o eficiență energetică mult mai mare, rezultând, de asemenea, în scăderea emisiilor și reducerea consumului de carburant. Emisiile de oxizi de azot au fost reduse cu aproape 60 tone anual, emisiile de oxizi de sulf au trecut de la 21,4 tone pe an la aproape de zero. Nu există nici emisii de praf; anterior, au fost emisii de 1,5 tone în fiecare an. Acest lucru a îmbunătățit semnificativ calitatea aerului, emisiile anuale de CO2 cu efect de seră fiind reduse cu peste 26000 de tone, fapt de care beneficiază climatul global și din care au beneficiat autoritățile locale (banii transferați către proprietarul centralelor cazanelor, beneficiarii Fondului de carbon și folosiți de aceștia pentru întreținerea obiectelor).

Componenta Încălzire, pe lângă cele mai importante îmbunătățiri economice, de mediu și tehnologice, a avut un impact social direct semnificativ. Proiectul a asigurat construcția de noi centrale, reconstrucția sistemelor de încălzire și apă caldă pentru mai multe spitale, școli, grădinițe și alte instituții sociale pentru persoanele vulnerabile. Majoritatea instituțiilor – școli, grădinițe, spitale raionale, se află în orașele mici din toată țara; în același timp, proiectul a inclus reconstrucția sistemelor de încălzire și apă caldă ale Spitalului Clinic Republican și Institutului Oncologic, Centrului Mamei și Copilului – instituții medicale de importanță națională.